home
 
-
Armina gilchristi  White, 1955

Click the thumbnail photos to enhance!