home
 
-
Aplysia fasciata (Poiret, 1789) [Laplysia]
Synonym: Aplysia brasiliana  Rang, 1828

Click the thumbnail photos to enhance!