home
 
-
Gymnodoris striata (Eliot, 1908) [Trevelyana]

Click the thumbnail photos to enhance!