home
 
-
Spinoaglaja orientalis (Baba, 1949) [Aglaja]
(on the taxonomic placement read here)

Click the thumbnail photos to enhance!