Elysia cf. papillosa  A.E. Verrill, 1901

http://www.seaslugforum.net/showall/elyspapi